2. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri

2. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri

 • 2.0. Nazirlik aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
 • 2.0.1. müvafiq sahədə vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;
 • 2.0.2. müvafiq sahədə dövlət tənzimləməsini, dövlət nəzarətini və əlaqələndirməni həyata keçirir;
 • 2.0.3. müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirir;
 • 2.0.4. müvafiq sahəyə investisiyaların cəlb edilməsi üçün tədbirlər görür;
 • 2.0.5. müvafiq sahə üzrə beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli investisiya layihələrinin hazırlanmasını, həyata keçirilməsini və idarə olunmasını aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə təmin edir;
 • 2.0.6. qanunla müəyyən olunmuş hallarda və qaydada müvafiq sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziya və icazə verir, lisenziya və icazə şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət edir;
 • 2.0.7. Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçən bütün nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün təkliflər verir;
 • 2.0.8. mülki hava gəmilərinin uçuşlarının təhlükəsizliyinin, aviasiya təhlükəsizliyinin, habelə mülki hava gəmilərinin ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunun və hava gəmiləri tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsinə nəzarət edir;
 • 2.0.9. dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizlik sistemini təşkil edir;
 • 2.0.10. telekommunikasiyanın, o cümlədən simsiz texnologiyaların, genişzolaqlı internetin, poçtun, radio-televiziya yayımının inkişafını və radiotezliklərdən səmərəli istifadəni təmin edir;
 • 2.0.11. tranzit informasiya magistrallarının və qovşaqlarının, regional informasiya xidmətlərinin yaradılmasında və genişləndirilməsində iştirak edir;
 • 2.0.12. aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə yüksək texnologiyalar üzrə elmi-texniki və innovasiya siyasətini hazırlayır və həyata keçirir;
 • 2.0.13. aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə yüksək texnologiyalar sektorunun potensialının gücləndirilməsi, rəqabətədavamlı yüksək texnoloji, elmtutumlu, azməsrəfli məhsul və xidmətlər istehsalının və innovativ sahibkarlığın inkişafının təşviqi üzrə tədbirləri həyata keçirir;
 • 2.0.14. aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə nüvə texnologiyalarının dinc məqsədlərlə inkişafı və istifadəsinin təşkili üzrə işlər həyata keçirir;
 • 2.0.15. informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qlobal kiberhücumların qarşısının alınması, milli elektron informasiya ehtiyatlarının mühafizəsi sahəsində siyasətin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;
 • 2.0.16. dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə tədbirlər həyata keçirir;
 • 2.0.17. “elektron hökumət”in inkişafı ilə bağlı tədbirlər görür;
 • 2.0.17-1. “Hökumət buludu”nun fəaliyyətini və istifadəsini təşkil edir;
 • 2.0.18. elektron imza infrastrukturunun inkişafını və ondan geniş istifadəni təmin edir;
 • 2.0.19. informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair tədbirlər hazırlayır və həyata keçirir;
 • 2.0.20. müvafiq sahədə dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunmasına nəzarət edir və dövlət maraqlarının qorunmasını təmin edir;
 • 2.0.21. müvafiq sahədə normayaratma fəaliyyəti həyata keçirir;
 • 2.0.22. müvafiq sahənin inkişafı üçün tədbirlər görür.