Statistik məlumatlar

Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf

Ön söz

 

 

 

 

Giriş

 

 

Sabit telefon şəbəkəsi

 

Mobil telefon şəbəkəsi

 

Trafik

 

İnternet şəbəkəsi

İKT infrastrukturu və İKT-yə çıxış

Ev təsərrüfatları üzrə İKT göstəriciləri

Kompüterə çıxış və istifadə

Ev təsərrüfatı və fərdi şəxslər tərəfindən İKT-yə çıxış və istifadə

Müəssisələr tərəfindən İKT-yə çıxış və istifadə

TV yayımı və xidmətin keyfiyyəti

İKT sektoru və İKT məhsulları üzrə ticarət

Təhsildə İKT

Digər İKT göstəriciləri və qiymətlər

Gəlirlər və investisiya

Telekommunikasiya sahəsində çalışan muzdlu işçilər