Radiotezlik idarəçiliyi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 1 fevral tarixli 22 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları”nın 1.3-cü bəndinə uyğun olaraq, radiotezlik zolaqları Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən ayrılır. Dövlət Komissiyasının Qərarına əsasən, mülki məqsədlər üçün istifadə olunan tezlik nominalları Azərbaycan Respublikasının radio xidmətləri arasında tezlik zolaqlarının ayrılması cədvəlində “birgə istifadə” qeydi olan tezlik zolaqlarından ayrılır. Mülki məqsədlər üçün Dövlət Komissiyası tərəfindən ayrılan tezlik zolaqlarında tezlik nominallarının uçotu və həmin tezliklərdə istifadə olunan radioelektron vasitələrin qeydiyyatı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ) tərəfindən həyata keçirilir. Bu məqsədlə radiotezlik idarəçiliyinin həyata keçirilməsi üçün DRİ-nin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:

 

  • Radiotezliklərin ayrılması ilə bağlı Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının (RTDK) müvafiq qərarlarına əsasən mülki məqsədlər üçün istifadə olunan tezlik nominallarının istifadəçilərə təyini və həmin tezliklərdə istifadə olunan radioelektron vasitələrin qeydiyyatı və uçotunun aparılması;
  • Ölkəmizdə radiotezlik idarəçiliyi üzrə proseslərin avtomatlaşdırılması, yeni radiorabitə texnologiyalarının tətbiqinin beynəlxalq standartlara və tələblərə uyğunlaşdırılması, tezlik spektrindən səmərəli və şəffaf qaydada istifadənin, tezlik resurslarına bütün istifadəçilərin əlçatanlığının təmin edilməsi;
  • Radioelektron vasitələrin layihələşdirilməsinə, quraşdırılmasına və istismar edilməsinə “İcazə” vərəqəsinin verilməsi;
  • Radioelektron vasitələrin mövcud normalara və dövlət standartlarına uyğun istifadəsinə texniki nəzarət və baxışların aparılması;
  • Ölkə ərazisində, o cümlədən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi zamanı istifadəsinə icazə verilmiş tezliklərdə radioelektron vasitələrin maneəsiz istifadəsi üçün radiomonitorinq və radionəzarət işlərinin həyata keçirilməsi;
  • Planlaşdırılan radiotezliklər və həmin radiotezliklərdə istifadə olunan radioelektron vasitələrin elektromaqnit uzlaşması üzrə rəyin verilməsi;
  • Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının qərar və tövsiyələrinin, eləcə də radiotezliklərdən maneəsiz istifadə və milli maraqlar nəzərə alınmaqla, tezliklərin koordinasiyası işlərinin həyata keçirilməsi.