Законы

“Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi arasında dəniz gəmilərinin heyət üzvlərinin ixtisas diplomlarının qarşılıqlı tanınması haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

20.06.2024

"Aviasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

22.12.2023

"Kosmik fəaliyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

24.06.2023

“Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

08.02.2022

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında 2008-ci il 19 may tarixli Sazişə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Protokolun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

31.05.2020

“Quru limanlar haqqında” Hökumətlərarası Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30.03.2020

“Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

18.04.2014

“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

11.05.2010

“Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın Təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30.09.2009

“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30.09.2009

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

01.04.2008

“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

21.10.2005

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30.09.2005

“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

14.06.2005

“Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

10.05.2005

"Poçt haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

29.06.2004

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.03.2004

"Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

23.12.2003

"Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

23.12.2003

"Poçt bağlamaları haqqında" Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

19.02.2002

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi

22.06.2001

"Ümumavropa poçt və telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını təsis etmək üçün əsasnaməyə və göstərilən konfransın prosedura qaydalarına qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

02.05.2000

"Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

14.03.2000

“Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

11.06.1999

"Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30.03.1999

“Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

19.06.1998

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

03.04.1998