Radiotezliklərin idarə edilməsi

 

Nazirlər Kabinetinin 1 fevral 2007-ci il tarixli 22 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları”nın1.3-cü bəndinə uyğun olaraq radiotezlik zolaqları Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası (RTDK) tərəfindən ayrılır. Komissiyanın qərarına əsasən mülki məqsədlər üçün istifadə olunan tezlik nominalları tezlik zolaqlarının ayrılması cədvəlində “birgə istifadə üçün” qeydi olan tezlik zolaqlarına ayrılır. Mülki məqsədlər üçün Komissiya tərəfindən ayrılan tezlik zolaqlarında tezlik nominallarının uçotu və həmin tezliklərdə istifadə olunan radioelektron vasitələrinin qeydiyyatı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ) tərəfindən həyata keçirilir. Bu məqsədlə fəaliyyəti həyata keçirmək üçün DRİ-nin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:

 

 • Azərbaycan Respublikası ərazisində radioelektron vasitələrindən istifadə olunmasının planlaşdırılmasını, RTDK-nın qərarlarına müvafiq bu vasitələr üçün işçi tezliklərin və şəbəkə üçün çağırış siqnallarının təyin edilməsi və qeydiyyata alınması;
 • Azərbaycan Respublikası ərazisində radioelektron vasitələrinin və yüksəktezlikli qurğuların alınmasına, layihələndirilməsinə, tikilməsinə, (qurulmasına), istismarına, habelə bu vasitələrin radioşüalanma səviyyəsinin mövcud normalarda və dövlət standartlarına uyğunluğu üzərində nəzarət;
 • Elektrik qurğularının, mexanizmlərinin, aparatlarının və cihazların radio qəbulu sənaye maneələrinin dəf olunmasını təmin edən köməkçi qurğularla təchiz edilməsi üzərində nəzarət;
 • Radioelektron vasitələrinin efirdəki qanunsuz fəaliyyətinə, o cümlədən  efirdə qanunsuz televiziya, radio və digər yayımların aşkar olunaraq tədbirlər görülməsi və s.  

 

  Şriftin ölçüsü

  A A A

  Saytın rəngi

  R R R