Tələb olunan sənədlər

 • Yayılması nəzərdə tutulan mətbu nəşrlərin siyahısı; Fiziki şəxslər üçün ərizə (.doc)   ,   Hüquqi şəxslər üçün ərizə (.doc)   
 • Xarici mətbu nəşrlərin respublikada yayılması üçün bu dövlətlərin qanunvericiliyinə əsasən onların qeydiyyata alınması barədə arayış;
 • Xarici mətbu nəşrin fəaliyyəti haqqında təsdiq olunmuş nizamnaməsi;
 • Mətbu nəşrin hüquqi ünvanı barədə arayış;
 • Mətbu nəşrin dövriliyi, tirajı, yayılma ərazisi barədə məlumat;
 • Mətbu nəşrin hansı dillərdə nəşr olunması barədə məlumat.

  Şriftin ölçüsü

  A A A

  Saytın rəngi

  R R R