Qaydalar

lcl-search
Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi
 • Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin vəsaitindən istifadə Qaydası
  14.06.2019
 • Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları
  26.04.2019
 • Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası
  12.09.2017
 • Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında ƏRİZƏ
  12.09.2017
 • Ümumi rabitə şəbəkəsindən istifadə qaydaları
  02.08.2016
 • “Əməliyyat-axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat tədbirlərinin keçirilməsi üçün rabitə şəbəkələrinin telekommunikasiya operatorları və provayderləri tərəfindən əlavə texniki vasitələrlə təchiz edilməsi Qaydaları”
  14.06.2016
 • “Poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
  24.02.2016
 • İdarəetmə Sistemi vasitəsilə genişzolaqlı internet xidmətinin təşkili və daşınması Qaydası
  21.10.2013
 • Poçt rabitəsinin Milli operatoru tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları” təsdiq edilməsi haqqında
  07.05.2013
 • Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları
  02.04.2013
 • “Poçt-maliyyə xidmətləri” Avtomatlaşdırılmış Korporativ İnformasiya Sisteminin çıxarışlarının uçotu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
  02.04.2013
 • "Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
  03.09.2012
 • Fövqəladə vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə üçün xüsusi Qaydalar
  15.02.2012
 • Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası
  28.12.2011
 • Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar
  29.08.2011
 • Fərdi məlumatların informasiya sisteminin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə, həmin informasiya sistemində olan məlumatların məhv edilməsi Qaydası
  17.12.2010
 • Fərdi Məlumatların İnformasiya Sistemlərinin Dövlət Reyestrinin Aparılması Qaydalarının
  10.04.2010
 • Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün poçt rabitəsinin milli operatoruna xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi və fəaliyyətinə dair prudensial tənzimləmə Qaydaları
  18.12.2009
 • Azərbaycan Respublikasının ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində GSM standartında fəaliyyət göstərən mobil telekommunikasiya operatorları arasında bağlanacaq arabağlantı müqavilələrinin əsas şərtlərinin müəyyən edilməsi Qaydası
  03.04.2009
 • Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertizasının keçirilməsi Qaydası
  20.08.2007
 • Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilən və fitosanitar karantin nəzarətinə cəlb olunan mallara karantin nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası
  07.04.2007
 • Dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması Formaları və Qaydaları
  16.02.2007
 • Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları
  01.02.2007
 • Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə və onun şərtlərinin gözlənilməsinə nəzarət Qaydaları
  08.05.2006
 • Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası
  06.04.2006
 • Elektron imzanın yoxlanılma Qaydası
  28.01.2006
 • Universal telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün operatora, provayderə lazım olan vəsaitin ayrılması və bu məqsədlə sərf olunan vəsaitin geri qaytarılması (kompensasiya) Qaydaları
  18.01.2006
 • Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin kompensasiyası Qaydaları və mənbələri»nin təsdiq edilməsi barədə Qərar № 225
  14.12.2005
 • Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı
  04.12.2004
 • Lisenziyalaşdırma sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət və lisenziya blanklarının istifadəsinin uçotunun aparılması Qaydaları
  05.11.2002
 • Xüsusi razılığın (lisenziyanın) forması və onun doldurulması Qaydaları
  09.10.2002
 • Azərbaycan Respublikasında vahid lisenziya reyestrinin aparılması Qaydaları
  30.09.2002
 • Bütün növ radiovericilərin və digər radiotezlikli qurğuların yaratdığı radiomaneələrin qarşısının alınması Qaydası
  23.11.2001
 • Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydaları (AZ 031.01.)
  21.09.1998
 • Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydaları
  20.04.1998