Qanunlar

lcl-search
Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi
 • “Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Serbiya Respublikasının Tikinti, Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  17.02.2023
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
  08.02.2023
 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  27.12.2022
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  27.12.2022
 • “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında 2008-ci il 19 may tarixli Sazişə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Protokolun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  31.05.2020
 • “Quru limanlar haqqında” Hökumətlərarası Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.03.2020
 • “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  15.03.2016
 • “Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  18.04.2014
 • “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  13.06.2013
 • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2010
 • “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  11.05.2010
 • “Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın Təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2009
 • “Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2009
 • “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  01.04.2008
 • “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.10.2005
 • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2005
 • “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  24.06.2005
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  14.06.2005
 • “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  10.05.2005
 • "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  07.09.2004
 • "Poçt haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  29.06.2004
 • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  09.03.2004
 • "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  23.12.2003
 • "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  23.12.2003
 • "Televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  25.06.2002
 • "Poçt bağlamaları haqqında" Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  19.02.2002
 • “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.07.2000
 • "Ümumavropa poçt və telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını təsis etmək üçün əsasnaməyə və göstərilən konfransın prosedura qaydalarına qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  02.05.2000
 • "Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  14.03.2000
 • “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  26.11.1999
 • “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  11.06.1999
 • "Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.03.1999
 • “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  19.06.1998
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  03.04.1998
 • “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  18.02.1997