Məktub yaz

* * *
* * *
*
* * *
* PUA-nın foto şəkli * PUA-nın texniki xüsussiyətlərini əks etdirən sənəd
* Qeydiyyat ilə bağlı müvafiq sənəd * * *
*
* - ilə doldurulması vacib olan xanalar.