"Kibertəhlükəsizlik həftəsi". Kibertəhlükəsizlik üzrə beynəlxalq sertifikatlaşdırma seminarı, 2020