Dosta göndər

Qaydalar

Sənədin adı

Qəbul
edilmə tarixi

Yüklə

Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

12/09/2017

Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında ƏRİZƏ

12/09/2017

Əməliyyat-axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat tədbirlərinin keçirilməsi üçün rabitə şəbəkələrinin telekommunikasiya operatorları və provayderləri tərəfindən əlavə texniki vasitələrlə təchiz edilməsi QAYDALARI

14/06/2016

Poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

24/02/2016

İdarəetmə Sistemi vasitəsilə genişzolaqlı internet xidmətinin təşkili və daşınması Qaydası

21/10/2013

“Poçt rabitəsinin Milli operatoru tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

07/05/2013

Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları

02/04/2013

“Poçt-maliyyə xidmətləri” Avtomatlaşdırılmış Korporativ İnformasiya Sisteminin çıxarışlarının uçotu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

04/02/2013

Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsi Qaydaları

03/09/2012

Fövqəladə vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə üçün xüsusi Qaydalar

15/02/2012

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

28/12/2011

Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar

29/08/2011

Fərdi məlumatların informasiya sisteminin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə, həmin informasiya sistemində olan məlumatların məhv edilməsi Qaydası

17/12/2010

Fərdi Məlumatların İnformasiya Sistemlərinin Dövlət Reyestrinin Aparılması Qaydaları

04/10/2010

Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün poçt rabitəsinin milli operatoruna xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi və fəaliyyətinə dair prudensial tənzimləmə Qaydaları

18/12/2009

Azərbaycan Respublikasının ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində GSM standartında fəaliyyət göstərən mobil telekommunikasiya operatorları arasında bağlanacaq arabağlantı müqavilələrinin əsas şərtlərinin müəyyən edilməsi Qaydası

03/04/2009

Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertizasının keçirilməsi Qaydası

20/08/2007

Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilən və fitosanitar karantin nəzarətinə cəlb olunan mallara karantin nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası

07/04/2007

Dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması Formaları və Qaydaları

16/02/2007

Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları

01/02/2007

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə və onun şərtlərinin gözlənilməsinə nəzarət Qaydaları

08/05/2006

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası

06/04/2006

Elektron imzanın yoxlanılma Qaydası

28/01/2006

Universal telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün operatora, provayderə lazım olan vəsaitin ayrılması və bu məqsədlə sərf olunan vəsaitin geri qaytarılması (kompensasiya) Qaydaları

18/01/2006

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin kompensasiyası Qaydaları və mənbələri»nin təsdiq edilməsi barədə Qərar № 225

14/12/2005

Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı

04/12/2004

Lisenziyalaşdırma sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət və lisenziya blanklarının istifadəsinin uçotunun aparılması Qaydaları

05/11/2002

Xüsusi razılığın (lisenziyanın) forması və onun doldurulması Qaydaları

09/10/2002

Azərbaycan Respublikasında vahid lisenziya reyestrinin aparılması Qaydaları

30/09/2002

Bütün növ radiovericilərin və digər radiotezlikli qurğuların yaratdığı radiomaneələrin qarşısının alınması Qaydası

23/11/2001

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydaları (AZ 031.01.)