Отправить другу

Выдача сертификатов соответствия телекоммуникационным средствам и устройствам

Hüquqi əsas:

1. “Azərbaycan Respublikasında rabitə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 21 avqust tarixli 175 nömrəli qərarı;

2. Həmin qərara dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2005-ci il 14 dekabr tarixli 226 nömrəli qərarı

 

Əsas vəzifələr:

 • respublikada TVQ-lərin bazarının yaradılması və saxlanılması,

 • TVQ-lərin texniki parametrlərinin Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqədə olantelekommunikasiya şəbəkələrinin (QTŞ) tələblərinə, milli, beynəlxalq, dövlətlərarası və digərnormativ sənədlərin tələblərinə cavab verməsi faktının müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.

 •  

Məqsəd:

 • vahid əmtəə bazarında müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti üçün lazımi şəraitin yaradılması;

 • QTŞ-də tətbiq etmək üçün TVQ-lərin texniki səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi;

 • istehlakçılara keyfiyyətli TVQ-lərin alınmasında köməklik göstərilməsi;

 • istehlakçıların keyfiyyətsiz TVQ-lər təklif edən istehsalçılardan müdafiə olunması;

 • TVQ-lərin texniki səviyyəsinin və keyfiyyət göstəricilərinin, elektromaqnit uzlaşması da daxilolmaqla istehlakçıların tələbləri səviyyəsinə qaldırılması;

 • daxili bazarda əsaslandırılmış rəqabət üçün şərait yaradılması;

 • qabaqcıl texnologiyaların tətbiq edilməsinə şərait yaradılması.

 •  

İcraçılar:

 • Texniki göstəricilərə görə uyğunluq sertifikatının verilməsi

 • Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

 •  

Təhlükəsizlik və ekoloji göstəricilərə görə uyğunluq sertifikatının verilməsi Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi