Dosta göndər

Layihələr

TASİM

Avrasiya ölkələrini əhatə edən transmilli fiber-optik xətt

AzDataCom

Məlumatların ötürülməsi üçün ölkəni əhatə edən şəbəkə infrastrukturu