Dosta göndər

Lisenziyalaşdırma

Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaları xidmətləri üzrə lisenziyalarLisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli 713 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Lisenziyalaşdırma Qaydası”na, “Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəlı gələn hallar istisna olmaqla) siyahısının və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin (Əlavə  № 2) 7-ci bəndinə, “Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin (Əlavə № 3) 3-cü və 4-cü bəndlərinə uyğun olaraq verilir.

 

Əlavə № 2-nin 7-ci bəndində qeyd olunan aşağıdakı rabitə xidmətlərinə lisenziyaların verilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilir:

 

 Fəaliyyət növü

Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)

 telefon (məftilli)

2500

 radiotrank və simsiz telefon

2500

 sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)

5500

 İP-telefoniya (internet telefoniya)

4000

 ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili

2500

 beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili

5500

 məlumatların ötürülməsi (data)

3000

 sürətli poçt xidməti

1250

 

“Lisenziyalaşdırma Qaydası”nın 3.2-ci bəndinə əsasən “sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)” fəaliyyət növü üzrə lisenziyanın verilməsi üçün ərizəçi ilə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi arasında lisenziya müqaviləsi imzalanır.

 

Əlavə № 3-ün 3-cü və 4-cü bəndinə uyğun olaraq aşağıdakı fəaliyyət növlərinə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilir:

 

 Fəaliyyət növü

Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)

 Biometrik texnologiyaların yaradılmasıvə həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

1100

 Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və

 informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət göstərilməsi

1100

 

 

“Naxcıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən lisenziya verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı”na  (Əlavə № 4) aşağıdakı rabitə xidmətləri daxildir:

 

 telefon (məftilli)

 sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)

 radiotrank və simsiz telefon

 İP-telefoniya (internet telefoniya)

 məlumatların ötürülməsi (data)

 sürətli poçt xidməti

 

Lisenziya almaq üçün müraciət edən ərizəçi,  “Lisenziyalaşdırma Qaydası”nın 3-cü bəndinə  uyğun olaraq, lisenziya verilməsi üçün tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. Ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər araşdırılır,  lisenziyanın verilməsindən imtina üçün əsaslar müəyyən edilmədikdə, ərizəçiyə lisenziya verilir.  “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunduğu hallarda lisenziya müvafiq dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə verilir.

 

Lisenziyanın forması lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan olan Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat  Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur.

 

“Lisenziyalaşdırma Qaydası”nın 5.1-ci bəndinə əsasən lisenziya sahibinin lisenziya şərtlərinə riayət etməsinə nəzarəti sahəvi qanunlarla müəyyən olunmuş qaydada müvafiq nəzarət orqanı həyata keçirir. 

 

Lisenziya şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət sahəsində yoxlamalar “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.