Dosta göndər

Telekommunikasiya vasitələri və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi

Hüquqi əsas:

1. “Azərbaycan Respublikasında rabitə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 21 avqust tarixli 175 nömrəli qərarı;

2. Həmin qərara dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 14 dekabr tarixli 226 nömrəli qərarı

 

Əsas vəzifələr:

  • respublikada TVQ-lərin bazarının yaradılması və saxlanılması,

  • TVQ-lərin texniki parametrlərinin Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqədə olantelekommunikasiya şəbəkələrinin (QTŞ) tələblərinə, milli, beynəlxalq, dövlətlərarası və digərnormativ sənədlərin tələblərinə cavab verməsi faktının müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.

  •  

Məqsəd:

  • vahid əmtəə bazarında müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti üçün lazımi şəraitin yaradılması;

  • QTŞ-də tətbiq etmək üçün TVQ-lərin texniki səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi;

  • istehlakçılara keyfiyyətli TVQ-lərin alınmasında köməklik göstərilməsi;

  • istehlakçıların keyfiyyətsiz TVQ-lər təklif edən istehsalçılardan müdafiə olunması;

  • TVQ-lərin texniki səviyyəsinin və keyfiyyət göstəricilərinin, elektromaqnit uzlaşması da daxilolmaqla istehlakçıların tələbləri səviyyəsinə qaldırılması;

  • daxili bazarda əsaslandırılmış rəqabət üçün şərait yaradılması;

  • qabaqcıl texnologiyaların tətbiq edilməsinə şərait yaradılması.

  •  

İcraçılar:

  • Texniki göstəricilərə görə uyğunluq sertifikatının verilməsi

  • Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

  •  

Təhlükəsizlik və ekoloji göstəricilərə görə uyğunluq sertifikatının verilməsi Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi