Dosta göndər

Tələb olunan sənədlər

1. Ərizə:

 

2. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda lisenziyanın surəti;

 

3. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi;

 

4. Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının müvafiq qərarı;

 

5. Avadanlıqlara mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş sertifikatın surəti;

 

6. Saxlanılması üçün nəzərdə tutulan müvafiq obyektlərin mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında sənəd.