Dosta göndər

Tələb olunan sənədlər

1. Xüsusi icazə almaq üçün ərizə:

 

2. Malalan (malgöndərən) və son istifadəçi haqqında məlumat;

 

3. Malın son istifadəsi və texniki təsnifatı haqqında məlumat;

 

4. Bağlanmış müqavilənin (kontraktın) surəti;

 

5. İxrac edilən malın mənşə sertifikatının əsli;

 

6. Malların tipindən asılı olaraq tələb olunan əlavə sənədlər.